Umetnici

Imena umetnika čiji rad promoviše projekat Inkluzivna galerija,
odnosno čiji radovi streme ka uklanjanju predrasuda u shvatanju
invalidnosti koje su ukorenjene u društvu, a sežu i u oblast umetnosti.

Milica Dukić
Dragana Kuprešanin
Konstantin Đuričković