Inkluzivna galerija konkurs

Zapisnik sa sastanka Tima za pristupačnost povodom žiriranja radova

Povodom žiriranja radova pristiglih na konkurs za pristupačno umetničko delo, u petak, 19. oktobra 2018. godine, sastao se naš Tim za pristupačnost u sastavu Mirjana Isakov, Snežana Nikolić i Nataša Murge Savić.

Članice tima pregledale su 25 radova koji su dostavljeni u roku i zaključile da su autorke i autori:

1. Dubravka Gurčinović
2. Anka Stojanović
3. Sanja Lazić
4. Maja Jović
Poslale radove poštom. U ovim radovima nema elemenata inkluzivne umetnosti.

5. Maja Jović
Rad je poslat poštom i elektronski. Ovaj rad ima elemente pristupačnog didaktičkog sredstva koje se može koristiti za učenje Brajevog pisma.

6. Stefan Kovačević
Koncept rada i fotografija rada su poslati elektronski. Rad ima elemente inkluzivnog i pristupačnog i ukazuje na aktuelnu društvenu situaciju. Ima elemente (eksere) koji potencijalno mogu biti opasni za posmatrače mlađeg uyrasta i slepe osobe.

7. Slađana Đukanović
Koncept rada i fotografija rada su poslati elektronski. Rad ima elemente inkluzivnog i pristupačnog i podstiče na interakciju. Na fotografiji se ne vide detalji koji mogu da informišu o eventualnoj teksturi dela, tj. da li je ono potencijalno rizično za taktilnu percepciju.

8. Dragana Kuprešanin
Koncept rada je poslati elektronski. U potpunosti zadovoljava principe umetnosti za sve. Preporučujemo žiriju da kontaktira umetnicu i da zatraži strip na uvid, jer fotografija nije poslata.

9. Milica Kljajević
Koncept rada i fotografije rada su poslati elektronski. Rad ima elemente inkluzivnog i pristupačnog.

10. Jelica Pejdić
Koncept rada i fotografije rada su poslati elektronski. Rad ima elemente inkluzivnog i pristupačnog i ukazuje na značaj svih čula u doživljaju umetnosti.

11. Ana Vrtačnik
Koncept rada i fotografije rada su poslati elektronski. Rad ima elemente inkluzivnog i pristupačnog.

12. Adrijen Ujhazi
Koncept rada i fotografije rada su poslati elektronski. Rad ima elemente inkluzivnog i pristupačnog.

13. Konstantin Đuričković
Koncept rada i fotografije rada su poslati elektronski. Ovaj rad ima elemente pristupačnog didaktičkog sredstva koje se može koristiti za učenje Brajevog pisma i sagledavanje objekata u njihovoj realnoj pojavnosti, što slepim osobama pomaže u sagledavanju onog dela realnosti koja je za njih bila tera incognita.

14. Milica Dukić
Koncept rada i fotografije rada su poslati elektronski. Rad ima elemente inkluzivnog.

15. Maša Vujinović i Dijana Molac
Koncept rada i fotografije rada su poslati elektronski. U radu se ne prepoznaju elementi inkluzivnog i pristupačnog.

16. Vojin Ivkov
Koncept rada je poslat elektronski. Rad ima elemente inkluzivnog i pristupačnog.

17. Borislav Nikolić
Koncept rada i fotografije rada su poslati elektronski. Rad ima elemente inkluzivnog i pristupačnog.

18. Jelena Gajinović
Koncept rada i digitalne skice rada su poslati elektronski. Rad ima elemente inkluzivnog i pristupačnog.

19. Gojko Dutina
Koncept rada, fotografija i video zapis su poslati elektronski. Rad ima elemente inkluzivnog i pristupačnog.

20. Nataša Milojević, Olivera Milojević i Sana Garić
Koncept rada i fotografije rada su poslati elektronski. Rad ima elemente inkluzivnog i pristupačnog.

21. Vladimir Ilić
Koncept rada i skice su poslati elektronski. Rad ima elemente inkluzivnog i pristupačnog.

22. Roko Radovniković
Koncept rada i fotografije rada su poslati elektronski. Rad ima elemente inkluzivnog i pristupačnog.

23. Aleksandar Siker
Koncept rada i fotografije rada su poslati elektronski. Rad ima elemente inkluzivnog i pristupačnog.

24. Marko Ljubisavljević
Koncept rada i fotografije rada su poslati elektronski. Rad ima elemente inkluzivnog i pristupačnog, ne i podsticajnog.

25. Nikola Radosavljević
Koncept rada i fotografije rada su poslati elektronski. Rad ima elemente inkluzivnog i pristupačnog.

Zahvaljujemo se još jednom svim autorkama i autorima koji su poslali svoje radove na konkurs.