Projekat Inkluzivna galerija se nastavlja. Za razliku od prethodnog poziva, ove godine smo odlučili da se okrenemo isključivo digitalnoj pristupačnoj umetnosti i da šansu pružimo studentima Akademije umetnosti u Novom Sadu.

Pozivamo studente i njihove saradnike da predlože umetničko delo koje će biti realizovano u digitalnom formatu i koje po tehničkim karakterstikama može da se postavi i bude trajno dostupno publici na veb-sajtu inkluzivnagalerija.rs. Digitalno umetničko delo, pored umetničkih vrednosti treba da sadrži elemente pristupačnosti za svu publiku (osobe sa senzornim smetnjama – oštećenje vida ili sluha, osobe sa teškoćama u učenju i komunikacijskim teškoćama). Preporuke i uputsva su u prilogu poziva.

Inkluzivna galerija - Najava konkursa 2019.

Konkurs traje do 15. decembra 2019, godine, a na njega se mogu prijaviti pojedinci ili grupe studenata. Radove, koje treba slati na adresu – inkluzivnagalerija@gmail.com, prvo će pregledati Komisija za pristupačnost koja je sastavljena od zaposlenih u Školi „Milan Petrović“. Oni će proceniti da li su pristigle ideje u skladu sa principima pristupačnosti. Odabrane, pristupačne radove će ocenjivati ovogodišnji žiri koji čine prošlogodišnji pobednici Konkursa „Inkluzivna galerija“ – Milica Dukić, Dragana Kuprešanin i Konstantin Đuričković.

Inkluzivna galerija - Galerija sa radovima 2018Dve najbolje ideje biće nagrađene sa po 80.000 dinara u bruto iznosu, koji će nagrađenim učesnicima biti isplaćeni kao autorski honorar. Ideje je potrebno realizovati do aprila 2020. godine, a nagrađeni radovi će nakon toga biti postavljeni na ovaj portal.