Inkluzivna galerija konkurs

Poštovani zainteresovani učesnici,

Projekat „Inkluzivna galerija” se nastavlja. Posle izuzetnih iskustava tokom protekle godine, rešili smo da i ovog puta konkurs posvetimo digitalnoj pristupačnoj umetnosti. Poziv je namenjen podjednako profesionalcima, studentima i svima drugima koji se bave digitalnom umetnošću.

Pozivamo vas da predložite umetničko delo koje će biti realizovano u digitalnom formatu i koje po tehničkim karakterstikama može da se postavi i bude trajno dostupno publici na portalu www.inkluzivnagalerija.rs. Digitalno umetničko delo, pored umetničkih vrednosti treba da sadrži elemente pristupačnosti za svu publiku (osobe sa senzornim smetnjama – oštećenje vida ili sluha, osobe sa teškoćama u učenju i komunikacijskim teškoćama).

Konkurs traje do 15. septembra 2020, a radove će prvo pregledati Komisija za pristupačnost Škole „Milan Petrović“. Nakon toga, stručni žiri će odabrati najbolje.

Dve najbolje ideje biće nagrađene sa po 120.000 dinara u bruto iznosu, koji će nagrađenim učesnicima biti isplaćeni kao autorski honorar. Ideje je potrebno realizovati do 15. decembra 2020, a nagrađeni radovi će nakon toga biti postavljeni na portal – www.inkluzivnagalerija.rs.

Preporuke za unapređenje pristupačnosti digitalnih i onlajn sadržaja sa primerima dobre prakse možete pronaći na lokaciji OVDE.

Donatori Ministarstvo kulture Republike Srbije i Grad Novi Sad – Gradska uprava za kulturu.

Tim projekta

www.inkluzivnagalerija.rs.
inkluzivna.galerija@gmail.com