image_1920x960px_konkurs

Nosilac projekta Inkluzivna galerija,
Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ sa domom učenika objavljuje:

Javni poziv za učešće na nagradnom konkursu
za pristupačno umetničko delo

Pozivamo umetnike i studente umetničkih fakulteta, kojima je ova tema izazov, da se uključe u Nagradni konkurs za pristupačno umetničko delo u projektu Inkluzivna galerija i da pri tom imaju u vidu sve ljude, dakle i one:

– koji ne mogu da vide, ali mogu da dodirnu i mogu da pomirišu,
– koji ne mogu da čuju, ali osećaju vibracije,
– koji razumeju kad im se objasni,
– koji se raduju kada im se pruži prilika,
– koje umetnost pokreće da žive ispunjen život…

Pristupačna umetnost dozvoljava neposrednu komunikaciju sa svom publikom.

Pristupačna umetnost izlazi u susret svim čulima.

Pristupačna umetnost može da se gleda, sluša, dodiruje, miriše, oseća, naslućuje…

Pristupačna umetnost je proces koji uključuje sve koji su voljni da se uključe, sa više ili manje znanja i veština.

Predlažemo da umetnici najpre ostvare dijalog sa osobama sa invaliditetom i saznaju njihove potrebe i želje, kao i načine kako da ih ostvare. Prepreke u inkluziji nisu samo arhitektonske, već i senzorne, intelektualne, emocionalne, socijalno-kulturne prirode.


Agenda projekta

Planirano vreme za objavljivanje i trajanje poziva je od 15. jula do 15. oktobra 2018. godine, nakon čega će o nagradama odlučivati Tim za pristupačnost ŠOSO „Milan Petrović“ sa domom učenika i umetnički žiri.

Rezultati Konkursa će biti objavljeni nakon 15. oktobra 2018.

Nagrađeni stvaraoci se obavezuju da će izvesti radove najkasnije do 15. novembra, nakon čega će slediti realizacija tri izložbe u školskoj galeriji Atelje MP i izložbenim prostorima partnera – Šok zadruge i u Galeriji SULUV-a u Novom Sadu.

O datumu i trajanju izložbi će se naknadno dogovoriti nagrađeni umetnici, koordinator projekta i predstavnici partnerskih organizacija.

Nagrađeni umetnici se obavezuju da će po jedan rad ili drugi vid dokumentcije pristupačnog umetničkog dela ustupiti nosiocu projeka ŠOSO „Milan Petrović“ sa domom učenika.


Umetnički savet

Umetnički savet čine predstavnici Šok zadruge, SULUV-a, Akademije umetnosti u Novom Sadu, Tima za pristupačnost Fondacije 2021 i ŠOSO „Milan Petrović“ sa domom učenika.

Umetnički savet bira članove žirija koji će dodeliti tri ravnopravne nagrade od po 100.000 dinara, u bruto iznosu. U saradnji sa partnerima, Škola će štampati kataloge za tri nagrađene izložbe, promotivni materijal o projektu i dokumentovati ceo projekat na veb sajtu Inkluzivne galerije.


Kriterijumi Konkursa za pristupačno umetničko delo

Vrednost umetničke ideje i pristupačan karakter umetničkog dela će procenjivati žiri formiran od članova Umetničkog saveta projekta Inkluzivne galerije i Tima za pristupačnost škole.

Nagrađeni umetnički rad po dimenzijama treba da pristaje u prostor predloženih galerijskih prostora. Nagrada koja podrazumeva troškove za produkciju rada ne može prevršiti budžet planiran za nagradu.


Sadržaj konkursne dokumentacije

  • Kratak autorski tekst o nastanku rada, tj. ideje za njegovu realizaciju.
  • Skicu na papiru ili projekat rada u elektronskom obliku, fotografije ili druge audio-vizuelne priloge, ukoliko je rad izveden.
  • Precizan opis tehnika koje se koriste u produkciji rada – ukoliko autor dostavlja projektnu ideju, tj. procenu troškova ili ponudu zanatske radnje/agencije za izradu, ukoliko se rad realizuje u zanatskom pogonu.
  • Profesionalnu biografiju autora ili grupe autora (udruženja) koje konkuriše.

Napomena: Autor treba da bude dostupan za razgovor sa žirijem i koordinatorom projekta.

Konkursna dokumentacija se dostavlja na adresu škole poštom ili lično:

ŠOSO „Milan Petrović“ sa domom učenika
Adresa: Bate Brkić bb, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/400-024

ili elektronski na imejl adresu projekta: inkluzivna.galerija@gmail.com


Vidljivost projekta Inkluzivna galerija će biti podržana izlaganjem rada i najavom izložbi u mobilnoj Inkluzivnoj galeriji autora Dejana Jankova, koja će u novembru i decembru 2018. biti postavljena u javnim gradskim prostorima (na Trgu Republike, ulici Svetozara Miletića i na drugim mestima, po dogovoru).


Ceo tekst konkursa u možete preuzeti ovde: konkurs_poziv_2018.