Inkluzivna galerija konkurs

Sa zadovoljstvom vam predstavimo dva prvonagrađena rada na ovogodišnjem konkursu.

Podsecamo, za razliku od prethodnog poziva, ove godine smo odlučili da se okrenemo isključivo digitalnoj pristupačnoj umetnosti i da šansu pružimo studentima Akademije umetnosti u Novom Sadu. Uslov poziva je bio da digitalno umetničko delo, pored umetničkih vrednosti, treba da sadrži elemente pristupačnosti za svu publiku (osobe sa senzornim smetnjama – oštećenje vida ili sluha, osobe sa teškoćama u učenju i komunikacijskim teškoćama).

Nagrađene radove autorki:

možete pogledati na navedenim linkovima.